Disclaimer

By using our websites www.vanbelkomproducties.nl and www.vanbelkomproductions.com you consent to the terms of use mentioned below.

The ‘information’ mentioned below includes, but is not limited to all photographs, images, graphic elements, texts, lay-out, web design, logos, artwork and computer code.

Liability
Whilst care has been taken to ensure the accuracy of the information on this website, no responsibility can be taken by Henny van Belkom/van Belkom producties for any errors or omissions contained herein. Furthermore, responsibility for any loss, damage directly or indirectly or distress resulting from adherence to any advice, suggestions or recommendations made available through this website or through Henny van Belkom/van Belkom producties itself, howsoever caused, is equally disclaimed by Henny van Belkom/van Belkom producties.

Links to other web sites
This site contains links to other independent third-party web sites. Henny van Belkom/van Belkom producties is not responsible nor legally liable for the content of these web sites These references do not inevitably imply any approval by Henny van Belkom/van Belkom producties for the content provided by these web sites, nor do they imply any associations between Henny van Belkom/van Belkom producties and the owners of these web sites. Henny van Belkom/van Belkom producties is not liable for any errors in the web site addresses, nor for errors of the domain names of these linked websites.

Final provision
Any dispute regarding this website is governed by Dutch law.

Disclaimer

Het gebruik van de websites  www.vanbelkomproducties.nl en www.vanbelkomproductions.com impliceert dat de bezoeker (hierna ‘de gebruiker‘ genoemd) zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.
Onder ‘informatie‘ wordt verstaan informatie in welke vorm dan ook inclusief, maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen, grafische elementen, teksten, lay-out, webdesign, logo’s, artwork en computer codering.

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan Henny van Belkom/van Belkom producties niet de juistheid, noch de volledigheid, of de geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook garanderen. De informatie kan periodiek worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging. Henny van Belkom/van Belkom producties en haar content providers zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop gebruikers met de verstrekte informatie omgaan. Henny van Belkom/van Belkom producties en haar content providers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of welke andere schade dan ook die het gevolg zou zijn of zou voortvloeien uit of verband zou houden met het gebruik van deze website(s) of de onmogelijkheid deze te gebruiken. Henny van Belkom/van Belkom producties en haar content providers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicatie van deze website(s).

Links van en naar sites van derden
Deze website bevat hyperlinks naar websites die worden beheerd door onafhankelijke derden. Henny van Belkom/van Belkom producties is niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch voor de beschikbaarheid, het bestaan of het gebruik dat van deze sites zou kunnen worden gemaakt. Het aanbieden door Henny van Belkom/van Belkom producties van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat de inhoud die deze sites bevatten goedgekeurd worden; noch impliceert het enige vorm van samenwerking. Henny van Belkom/van Belkom producties kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze gelinkte websites.

Slotbepaling
Ieder geschil met betrekking tot deze website wordt door het Nederlandse recht beheerst.