Copyright © Henny van Belkom – van Belkom producties 2012. All Rights reserved.
This site is owned and operated by Henny van Belkom/van Belkom producties and/or its content providers. All of the content shown on this site, including, but not limited to photos, images, graphic elements, texts, lay-out, web design, logos, artwork and computer code are the exclusive intellectual property of Henny van Belkom/van Belkom producties and/or its content providers. The content is protected by Dutch and international copyright and other intellectual property laws. No content may be downloaded, copied, reproduced, republished, manipulated, altered, transmitted, or distributed in any way, without written permission of Henny van Belkom/van Belkom producties and/or a payment of a fee or other arrangement with Henny van Belkom/van Belkom producties. The images and photo’s shown are not royalty free and are not within the public domain. The content of this website is for personal, non-commercial use only. Use of the content for any other purpose, including but not limited to use of the content as a basis for another photographic concept or story concept, is a violation of Henny van Belkom/van Belkom producties copyrights and or its content providers. In the event of an infringement of the intellectual property rights or unauthorized use of a photographic work of Henny van Belkom/van Belkom producties, you will be notified and invoiced for unauthorized usage and/or prosecuted for copyright or intellectual property law violations.
Those interested in licensing images shown here or are interested in linking our website can contact us at: +31-(0)6-28.63.89.16 or at henny@vanbelkomproducties.nl

Copyright © Henny van Belkom – van Belkom producties 2012. Alle rechten voorbehouden.

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Henny van Belkom/van Belkom producties en/of haar content providers. Alle inhoud te zien op deze site, inclusief, maar niet beperkt tot foto’s, afbeeldingen, grafische elementen, teksten, lay-out, logo’s, artwork en computer codering vallen onder het exclusieve auteursrecht van Henny van Belkom/van Belkom producties en/of haar content providers. Naast het auteursrecht wordt de volledige inhoud tevens beschermd onder het portretrecht, privacywetgeving en andere wetgeving inzake intellectueel eigendom in alle geldende nationale en internationale rechtsgebieden. De inhoud mag niet gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verveelvoudigd, gepubliceerd, gemanipuleerd, veranderd, gedistribueerd, electronisch opgeslagen, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henny van Belkom/van Belkom producties en/of betaling van een vergoeding of andere gebruiksovereenkomst met Henny van Belkom/van Belkom producties. De beelden en foto’s die getoond worden op deze site zijn niet vrij van auteursrechten en vormen geen onderdeel van het publieke domein. Deze website is bestemd voor persoonlijk (privé) en niet-commercieel gebruik. Het gebruik van de inhoud op enigerlei andere wijze, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik als basis voor een fotografisch concept of enig ander concept, is een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Henny van Belkom/van Belkom producties en/of haar content providers. In het geval er een schending van de intellectuele eigendomsrechten plaatsvindt en/of er ongeautoriseerd gebruik wordt gemaakt van het beeldmateriaal van Henny van Belkom/van Belkom producties, zal er melding van gemaakt worden en een vergoeding berekend worden voor het ongeautoriseerde gebruik en/of zal er juridische vervolging plaatsvinden.
Geïnteresseerden in het aanvragen van een licentie voor het gebruik van het beeldmateriaal of in het linken van deze website kunnen telefonisch contact opnemen: +31-(0)6-28.63.89.16 of via mail henny@vanbelkomproducties.nl